Landbousektor gaan die hardste getref word met ‘n verwagte brandstof verhoging van R1,38 per liter vir diesel