Minister dank DG van Landbou af omrede hy hom skaar aan die kant van boere