Minister van landbou, bosbou en visserye sê dat SA meer swart kommersiële boere benodig

Daar moet meer swart kommersiële boere in Suid-Afrika kom om hierdie sektor drasties te transformeer.

Senzeni Zokwana, minister van landbou, bosbou en visserye, het Woensdag so in die parlement gesê toe hy sy departement se begrotingsrede vir die 2018-’19-boekjaar lewer.

Sowat R7,1 miljard is aan die departement bewillig.

Zokwana het ook aangedui dat hy steeds bekommerd bly oor die impak van die voortdurende droogte op veral vrugte- en koringboerdery.

Oor transformasie het hy verder gesê dat die regering tot dusver betekenisvol in landbou belê het om ’n gunstige en ondersteunende omgewing vir veral bestaans- en kleinboere te skep.

“Hierdie ondersteuning het egter nie gelei tot betekenisvolle deelname van swart boere in die landbou-, bosbou- en visserywaardeketting nie. As ’n gevolg bly hierdie sektore ná 20 jaar van demokrasie steeds ongetransformeerd.”

Zokwana sê dit beteken dat sy departement se fokus daarom voortaan nie net meer op kleinskaalse produksie sal wees nie, maar ook om meer swart kommersiële boere te vind. Om dit te kan doen sal sy departement saam met die departement van handel en nywerheid, die Landbank, die Nasionale Bemagtigingsfonds en die Nywerheidsontwikkelingskorporasie werk om ’n program te ontwikkel wat meer swart boere in die landbou- bosbou- en visserybedryf kommersieel sal maak.

Foto: Nasief Manie

Deur: Netwerk 24


Enjoyed this post? Share it!