Mooi so ANC jul is besig om die hele land te sink – ASA die enigste gesagsliggaam wat advertensies reguleer in SA, ook bankrot