Nooddienste personeel is weer teikens vir terroriste