Okosa benoemde ‘n vermeende misdadiger as voorsitter