1,850 apartheidswette wat hersien gaan word, is gebruik as verskoning vir slegte dienslewering