#PLAASAANVAL: Wonderwerk Na Wonderwerk Red Sendelingboer Se Lewe Na Plaasaanval