Jan van Riebeeck Gelofte 1654 bedank vir ons pragtige Kaap.