NASPERS: Ja hoer wat sy romp vir enige regering lig! Sensuur teen Volke