Ons grond SAL gevat word, wettiglik, kwasi-wettiglik, onwettiglik of geweldadig.