Tien Gewapende Rowers sak toe in Balfour op Sunfield Fortuna Huis vir Gestremdes