NASPERS: Ja hoer wat sy romp vir enige regering lig! Sensuur teen Volke

Boere Helde om nooit te vergeet nie

Land van Plaasmoorde en moorde by Bloukrans, Moordspruit, Weenen en Die Groot Trek

Jan van Riebeeck Gelofte 1654 bedank vir ons pragtige Kaap.