Suid-Afrika vs Engeland 3de toets: span nuus en afskop