Suid-Afrikaanse gemeenskap is tot op breekpunt gepolariseerd – Ons en hulle