Swart Onderwysers en leerders loop weg by ander skole om by Overvaal te betoog

Meer as honderd onderwysers wat geaffilieer is by Sadtu het hul klaskamers verlaat en opgeruk na Hoërskool Overvaal om daar te gaan betoog teen die “rassistiese” skool.

Dit is dus duidelik dat hierdie onderwysers nie ‘n duit omgee wat in die klasse aangaan nie en kundiges wys daarop dat dit, as deel van swak dissipline, een van die redes is vir swart skole se lae slaagsyfer, leerling swangerskappe en gevegte in die skool.

Dit was egter nie net die onderwysers wat gaan betoog het nie, maar die leerlinge het ook die skoolbanke verlaat om mee te doen aan ‘n politieke betoging in plaas daarvan om noodsaaklike kennis op te doen.

In sy reaksie sê VF Plus se voorsitter, adv. Anton Alberts, dat die soort ontwrigting onaanvaarbaar is.

Daarom gaan dié party ʼn privaatlid-wetsontwerp indien met die doel om protesoptredes, wat enige ontwrigting naby ʼn skool mag veroorsaak, te verbied.

Adv. Alberts sê die wette wat verander sal moet word om dié doel te bereik, is onder meer die Nasionale Skolewet en die Wet op die Regulering van Byeenkomste. Dit sal van toepassing wees op skole van voorskoolse- tot sekondêre vlak.

Volgens adv. Alberts is die noodsaaklikheid hiervoor vergroot deur ʼn onlangse hofuitspraak in die Wes-Kaapse Hooggeregshof wat wyer toegewings maak wat protesoptredes aanbetref.

In dié saak het regter Thandazwa Ndita beslis dat vreedsame betogings sonder kennisgewing aan die owerhede, nou toelaatbaar is.

Regter Ndita het bevind die kriminalisering van ‘n byeenkoms van meer as vyftien mense op grond daarvan dat geen kennis gegee is nie, die Grondwet oortree aangesien dit mense verhinder om hul fundamentele grondwetlike reg uit te oefen om vreedsaam en ongewapend te vergader.

Volgens die regter is die vorige beperking nie redelik en regverdigbaar in ‘n “oop demokratiese samelewing gegrond op die waardes van vryheid, waardigheid en gelykheid” nie.

Adv. Alberts sê die regter het met hierdie uitspraak nie die regte van mense in ag geneem wat nadelig deur ʼn protesoptog ontwrig kan word nie.

“Dit kan reuse ontwrigting veroorsaak en die deur oopmaak vir vandalisme en geweld indien ʼn groot optog sonder enige vooraf waarskuwing in ʼn stad of dorp gehou word aangesien die owerhede en wetstoepassers nie die geleentheid sal kry om daarop voor te berei nie.

“Die grootste ontwrigting sal egter vir gewone mense wees wat betyds by die skool of werkplek moet uitkom.

“Dit neem die regte van vredeliewende landsburgers hoegenaamd nie in ag nie, en die VF Plus se beoogde privaatlid-wetsontwerp is daarom van die grootste belang om ten minste skoolkinders teen ontwrigting te beskerm en in die algemeen kinders se fundamentele regte, soos in die Grondwet vervat, aan te vul,” sê adv. Alberts.


Enjoyed this post? Share it!