Sasol weier nogsteeds om stakende blanke werkers se stem te hoor