Die 2018 Matriek skande: SA is ‘n piesang republiek – Matriek sertifikaat is niks werd in SA nadat druipelinge se punte aangepas word sodat hul kan slaag