Wes-Kaapse Senior amptenaar bly in sy pos alhoewel hy 185 klagte in gesig staar