Gaan die ou Suid-Afrikaanse vlag weer ‘n opskudding veroorsaak in 2019?

SAID het ’n “rassistiese indiensnemingsbeleid” gevolg waar net swart werknemers die geleentheid gegun is om vir vakante poste aansoek te doen

Mnr Carel Boshoff, ontmoet voormalige President van Suid-Afrika, Mnr Thabo Mbeki

Die Lot van blankes in Afrika, insluitend Suid-Afrika

Suid-Afrika onder Blanke Beheer was ‘n Reus wat nou gesneuwel het onder Kommunistiese Beheer

SAUK Nuus Berigte Woensdag 28 Oktober

Sjina koloniseer Afrika met steun van regerings, multinasionale maatskappye en organisasies

Jan van Riebeeck Gelofte 1654 bedank vir ons pragtige Kaap.