Een van die hoof redes waarom die land se ekonomiese toestand kan versleg in 2019 is omrede die Tesourie in hande van Afrikane is – van die 55 hoof direkteure is daar slegs sewe blanke mans en tien blanke vroue

Ramaphose sê dat die tien jaar van Zuma se regeer tyd is die rede vir al die probleme van die land – gewoonlik gee hul mos altyd die skuld vir die witman en sy apartheid

800 000 Nigeriese burgers is tans woonagtig in Suid-Afrika

Dan Roodt: Gaan die EU apartheid najaag of Afrika oplaas onafhanklik maak?

Apartheid geblameer vir politieke moorde in KwaZulu-Natal