Kommunistiesgesinde ANC-regime sukkel om konsekwent op te tree – geskorste amptenare ontvang steeds salarisse

13 Lisensiebeamptes gearresteer

50% van staatsamptenare het “deeltydse” werk

Nog ‘n eiendom verneukspul ontbloot, dalk word die boeke gekook

Limpopo amptenare vermors R166 miljoen

Amptenare word ruimskoots vergoed vir denkbeeldige oortyd