Standerdbank is gedreig dat hulle lisensie gaan verloor indien hulle Gupta’s se bankrekening sou sluit

SA Banke stig fonds om sogenaamde voorheen agtergeblewenes te help om plase, huise en besighede te bekom terwyl Blankes, die huidige benadeeldes, op hul self aangewese is

Banke moet nou siek staatsentiteite red

Is ekonoom Dawie Roodt se waarskuwing ‘n kolskoot?

Massiewe Bende Infiltreer Vodacom. Skelms Regeer, Ons Betaal, Besigheid Maak Wins en Die Wet is Dood