Naspers daal tot laagtepunt: Groep finaal ontmasker as anti-wit

NASPERS: Ja hoer wat sy romp vir enige regering lig! Sensuur teen Volke

Naspers se Verraaierskus. Vir Volk en Vaderland, Beslis ja. Skoothonde? Nee.

VolksMoorde van blankes word toegesmeer deur bedrieglike doodsertifikate wat “natuurlike dood” sê wanneer dit moord was!

Herman Toerien neem die nuusgebeure van 2014 in oënskou.

ONDER DIE SKULDJUK UIT DIE TOEKOMS IN