Verbode Waarheid 5: Jode verklaar oorlog teen Duitsland en die onreg van die Verdrag van Versailles