Dubai-rykes word gesubsidieer deur armes van Suid-Afrika

Wanneer “Independent” Nie Onafhanklik is Nie, is “Demokrasie” ‘n Diktatorskap en Gehoorsame Volke in Gevaar…