Al wat jy kry is ‘geen kommentaar’ … waarheen gaan jou/die geld?