Nie net Landbou is nou ‘n teiken vir onteiening nie, daar is ‘n krisus aan die broei