Arbeid adel – die vrug van selfwerksaamheid

Geleentheidsrede by die herdenkingsdinee van die Orania Beweging op sy dertigste verjaarsdag 21 Maart 2018

SA word aangekla  by internasionale instellings i.v.m. rassepraktyke deur groep Solidariteit