Die DA begin alhoemeer lyk soos die wolf in skaap klere