Een van die dae is dit weer Geloftedag en ons almal kan sobietjie feesvier op verskeie dorpe

Meer waarde is die jaar aan Geloftedag geheg