Afrikaner en blanke boere nie verteenwoordig by die Nasionale Grondberaad

Verskeie instansies sluit aan by die TLU SA ten opsigte van die Grondberaad