EFF dreig universiteite om hulle tot ‘n totale stilstand te bring