Anoj Singh, voormalige hoof finansiële beampte van ESKOM, weier om te sing