Lichtenburg – Du Plooy het homself en sy eiendom verdedig