SAID het ’n “rassistiese indiensnemingsbeleid” gevolg waar net swart werknemers die geleentheid gegun is om vir vakante poste aansoek te doen

Gaan van Wes-Transvaal nou ‘onder bewind staan van ‘n kommunistiese premier?