Verbode Waarheid 20: Belydenisse deur marteling, wraaksugtige leuens en wraakryke gerugte lê fondasie van die holocaustmite

Obama Lieg Weer vir die Skape om Hillary te Steun en Looi die “…isme’s” om Kiesers te Kul

Ondersoek na die leuens waarmee ons kinders TEEN ONS gebreinspoel word in skole

Ons stuur ons kinders na die VYAND se skole waar leuens oor ons geskiedenis geleer word.