Verbode Waarheid: Dit is weer 1933 en liberale met hul sugte moet WEER les opgesê word…