Is dit ‘n verrassing of wat, ‘n nuwe swart party sien die lig net voor die 2019 verkiesings

Stigting van ’n nuwe politieke party deur ondersteuners van Zuma word ’n al hoe groter