“Diefstal” as gevolg van die droogte in die Wes-Kaap