Wie besit die meeste grond in Suid-Afrika? – Volgens Hansard behoort 5 000 PLUS plase aan regering – dalk is dit nog baie meer?

Hoe op dees aarde steek DHL trok die grens oor na SA met 87 onwettige immegrante ongesiend binne in?

Waar daar ’n rokie trek is daar gewoonlik altyd ’n vuurtjie – SASSA ontken uitbetaling aan 17 000 onwettige immigrante

Die ANC laat Chinese nou toe om ons land in te stroom – is dit tog nie ook dalk ‘illegal alien’ besetting nie