Meer waarde is die jaar aan Geloftedag geheg

VVK – Verkiesing om ‘n nuwe Volksraad te verkies kan dalk nog vanjaar plaasvind.