Naspers se Verraaierskus. Vir Volk en Vaderland, Beslis ja. Skoothonde? Nee.