Wanneer Afrikaanse skole oorlogsones word! – Swart leerders kom in opstand omrede hul die 2018 matriek eksamen gedruip het en blameer wit onderwysers daarvoor

Ventersdorp tot stilstand gebring op Krugerdag a.g.v. gewelddadige betogings oor ontwikkelingsprojek van R6 miljard

Skool in Mooirivier wys leerlinge weg omrede dit deurloop onder plunderaars