Anoj Singh, voormalige hoof finansiële beampte van ESKOM, weier om te sing

Geskorste Eskom base Koko en Govender terug in tuig