SA Damme in hande van privaat eienaars dalk onteien