BLF eis dat alle grond wat in blankes se hande is oorgeplaas moet word in swartes se hande