‘N vrou van yster en staal, wel gedoen aan die SAP Kaptein

Zumpie JR: “My pa is ‘n slagoffer van Wit Monopolie Kapitaal”