SAID ontvang hemelhoë rekening van regsfirma – is dit dalk met die bedoeling om ’n gunsverdeling te ontvang?

E-tol: Belastingbetaler, betaal gaan jy betaal al word e-tol van die tafel gevee

Die nuutste ‘geite’ van die Staat om kontantvloei op te kikker