SA Banke stig fonds om sogenaamde voorheen agtergeblewenes te help om plase, huise en besighede te bekom terwyl Blankes, die huidige benadeeldes, op hul self aangewese is